PRIMER A

каталожен номер: 0407

Акрилна подложка  на водна основа, импрегниращо-заздравяващ материал

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Продуктът PRIMERA представлява импрегниращ и заздравяващ подложен фиксатор, на основата на специално акрилно свързващо вещество във водна дисперсия и специфични добавки, способствуващи за придаването на характеристики на проникване, заздравяване и добра водонепроницаемост. PRIMERAпо своя състав не е филмообразуващ и следователно, макар и притежаващ отлични заздравяващи качества и добра степен на водонепроницаемост спрямо носещата основа, върху която се нанася, не създава препятствие за проницаемостта на водните пари. PRIMERAне е токсичен, не е запалим, устойчив е на алкални съставки и на влиянието на времето и е готов за употреба.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

Продуктът PRIMERA намира отлично приложение като импрегниращ, заздравяващ материал по отношение на подложката на вътрешни и външни мазилки, бетон, етернит, гипс, гипсови шпакловки, камък и всички строителни материали, имащи добра степен на поглъщане и порьозност. Той е специално предназначен за използуване в обектите, свързани с работа с хранителни продукти, както и в обществените помещения, тъй като не е токсичен и не отделя лоши миризми. Освен това, може да се използува и при вътрешни повърхности, а в крайни случаи, и върху фасади, катоподготвителна подложка за минерални оцветявания на основата на вар, поради високите си заздравяващи качества спрямо ронливи мазилки и стари напукани бои, като се обърне внимание да не се допуска образуването на филм, който да изложи на опасност химическото закрепване на минералното крайно покритие. Идеален е за всичките случаи, когато се желае да се получи равномерна повърхност, като се намали чувствително поглъщането и се гарантира добра степен на закрепване към следващото цветово покритие.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Да се се свалят евентуалните не добре закрепени или ронливи пластове, посредством изстъргване и изчеткване. Да се елиминират евентуалните следи от мухъл чрез подходящо саниране. PRIMERAсе разрежда с вода в момента на употреба, в съотношение 1:4. В случай на силно поглъщащи носещи основи или при подготовката на финални варови покрития, може да бъде разреден с вода до съотношение 1:5. Продуктът, след като се разбърка добре, се нанася с четка, валяк или пистолет, като се внимава, по време на полагането му, да се насити добре повърхността. В случай на силно поглъщащи или особено ронливи стени, се препоръчва полагането на втора ръка след 2 – 3 часа. Нанасянето на следващите финални продукти, е необходимо да се извърши след поне 4 – 5 часа. Веднага след употреба, трябва да се измият с вода инструментите. Да се избягва нанасянето му в критични условия на средата: дъждовно време, замръзнали стени, силно слънце. Да се пази от дъжд и замръзване по време на изсъхването му.

ПРЕПОРЪКИ:

  • Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.
  • Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).
  • Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.
  • Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.
  • Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.
  • Да не се полага при риск от престоящ валеж, при силно слънце, при силен вятър или при продължителна мъгла.
  • Да се защитят фасадите от силен дъжд през времето, необходимо за пълното изсъхване на продукта.
  • Да се измият с вода инструментите, веднага след употребата им.