QUARZITE SPATOLABILE

каталожен номер: 0302

Стенно акрилно пластично покритие за фасади с шпаклован ефект

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

QUARZITEspatolabileпредставлява стенно акрилно пластично покритие за външно и вътрешно приложение. Състои се от свързващ компонент акрилов стирол в дисперсия, подбрани мраморни и кварцови гранули, пигменти, устойчиви на ултравиолетови лъчи, специални добавки, способствуващи да направят продукта по-лесен за полагане и придаващи му водоотблъскващи свойства, притежава изразено фунгицидно-бактерицидно действие.

QUARZITEspatolabileсе характеризира с добра степен на постоянна еластичност, водоотблъскваемост, бързо и балансиране изсъхване на филма. Не е токсичен, няма мирис, дори когато е използуван за вътрешно полагане, не е запалим.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

QUARZITEspatolabileе специално предназначен за покриване на външни и вътрешни стени и фасади с финална облицовка с приятен естетичен ефект, устойчива на атмосферни въздействия, на удар и на надраскване, имаща водоотблъскващо действие. След предварителна подготовка QUARZITEspatolabileможе да се полага върху бетон, строителна мазилка, готов цимент (от бетонен възел), стари бои, рустикови мазилки, термоизолационни системи.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ:

Да се осигури скеле с цел да се гарантира непрекъснатостта на полагането до архитектурните отделящи елементи. Да се остържи, изчетка и премахне старата боя или не добре закрепени части от мазилката. Да се осигури здрава, суха и чиста повърхност. Да се отстранят предварително евентуалните просмуквания на влага. Да се положи една ръка от RESINPOL върху добре прилепващи и поглъщащи носещи основи, или от RESINLAKвърху слабопоглъщащи носещи основи, които могат да бъдат понякога не напълно прилепващи. В случай на особено ронливи мазилки е необходимо да се повтори операцията след 4 – 8 часа. В случай на напуквания, микроцепнатини, дупчици, рустикови мазилки или такива не добре подравнени, да се подмаже с PLASTOMSTUCKили INTOCEMSTUCCOи/или да се заглади с INTOCEM

RASANTEили RASAPAST, като при най-тежките случаи на напукване да се използува RASELAST. Да се изчака 8 – 12 часа след подмазването с PLASTOMSTUCK, около 2 – 3 дни, след заглаждането с INTOCEMSTUCCO,INTOCEM

RASANTEили RASAPASTи 1 – 2 дни, след използването на RASELAST.

Да се нанесе една ръка за основа с QUARZITEFINISHEXTRAв същата цветова тоналност както при QUARZITEspatolabile, разреден с вода в съотношение 20 – 25 % и положен с четка или валяк. Да се изчака изсъхването на основната ръка. Да се нанесе равномерно QUARZITEspatolabileс маламашка от неръждаема стомана, след което да се мине отново с постоянен натиск, с цел да се изравни продукта върху повърхността. Отвреме-навреме да се измива шпаклата с вода.

ПРЕПОРЪКИ:

 • Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.
 • Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).
 • Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.
 • Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.
 • Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.
 • Да не се полага при риск от престоящ валеж, при силно слънце, при силен вятър или при продължителна мъгла.
 • Да се защитят фасадите от силен дъжд през времето, необходимо за пълното изсъхване на продукта.
 • Да се осигурят скелета, с цел да се осигури непрекъснатост на работата до архитектурните прекъсващи елементи, като по този начин се избегне образуването на наслагвания, прехвърляния и разлики в цвета
 • Да се осигури достатъчно количество от една единствена партида за работата или колкото може по-малко боя за свършване на определените части на работата, с цел да не се прояви очевидна разлика в тоналността.
 • Да се измият с вода инструментите, веднага след употребата им.
 • За всичко непредвидено, да се търси информация в съответната карта за безопасна работа.