MARKETING

каталожен номер: 0114

Воден, въздухопропусклив оцветител, приложим за вътрешни повърхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Воден оцветител на основата на синтетични  винил-версататни смоли във водна емулсия, минерални пълнители и пигменти, с бактерицидни и фунгицидни добавки, способствуващи гарантирането на добро запазване на продукта във времето. Имащ тиксотропен (променлив вискозитет във времето) характер, продуктът MARKETING формира, след изсъхване, филм с матово-бял цвят, слабо порьозен, компактен и неронлив, притежаващ висока степен на въздухопропускливост. Бързосъхнещото оцветяване не е токсично, няма неприятен мирис и се нанася лесно, както от професионалисти, така и от любители. Белият продукт може да се пигментира с нашия ACRILCOLOR, или с обичайните оцветители за водни багри, които се предлагат в търговската мрежа. Доброто пречистване, прави оцветяването особено подходящо, освен нанасянето с валяк или четка, също така и за пръскане с машина.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

MARKETING има универсално приложение в оцветяването на вътрешни повърхности, както в битовото, така и в промишленото строителство, отчитайки икономичността му, добавена към добре балансирания състав. По този начин, продуктът е особено подходящ за нанасяне върху строителна мазилка, готов цимент (от бетонов възел), стари въздухопропускливи синтетични бои, стига да не са ронливи, за оцветяване на кухни, санитарни помещения, изби, тавани, стаи, складове, строително-индустриални предприятия и др.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ:

Да се изчетка, остържи и подмаже повърхността, където е необходимо. Да се свали старата незакрепена боя, ако има такава. Да се избягва полагането върху миещи се бои или такива на варна основа. В случай на наличие на петна от влага, пушек или цигарен дим, е необходимо да се нанесе предварително подходящ неутрализиращ грунд. Имайки предвид тиксотропния характер на продукта, се препоръчва доброто му разбъркване, преди да се разреди. В случай на оцветяване, пигментът трябва да се добави преди разреждането. Разрежда се с вода по следния начин: първата ръка (върху нова мазилка) – 50 - 60 % в обем (10 части боя + 5-6 части вода), втората и третата ръка – 30 - 40 % в обем (10 части боя + 3-4 части вода). Да се нанася с четка, валяк или пистолет за безвъдушно боядисване. При пръскане с пистолет за безвъдушно боядисване, трябва да се положат две ръце с наслагване за пълното покриване. При използването на валяк или четка, се нанасят две или три ръце в интервал от 8 – 12 часа.

ПРЕПОРЪКИ:

  • Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.
  • Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).
  • Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.
  • Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.
  • Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.
  • Да се осигури достатъчно количество от една единствена партида за работата или колкото може по-малко боя за свършване на определените части на работата, с цел да не се прояви очевидна разлика в тоналността.
  • Да се измият с вода инструментите, веднага след употребата им.