SUPERBIANCO

каталожен номер: 0121

Воден, въздухопропусклив, полумиещ се оцветител, устойчив на плесени, приложим за вътрешни повърхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Воден оцветител на основата на синтетични  винил-версататни смоли във водна емулсия, титаниев диоксид, пълнители и пигменти, състав устойчив на плесени, способствуващ предотвратяването или забавяне образуването на плесени и микроорганизми по стените. Имащ тиксотропен (с променлив вискозитет във времето) характер, продуктът SUPERBIANCOформира, след изсъхване, филм с матово-бял цвят, слабо порьозен, компактен и неронлив, притежаващ висока степен на въздухопропускливост. Бързосъхнещото оцветяване не е токсично, не съдържа амоняк, няма неприятен мирис и се нанася лесно, както от професионалисти, така и от любители. SUPERBIANCOизпъква с отличаващите го характеристики на покриваемост, белота и износоустойчивост, както и с качеството на устойчивост на плесени. Добрата степен на пречистване на продукта, прави оцветяването особено подходящо, освен за нанасяне с валяк или четка, също така и за пръскане с машина.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

SUPERBIANCO има универсално приложение в оцветяването на вътрешни повърхности, както в битовото, така и в промишленото строителство. По този начин, продуктът е особено подходящ за нанасяне върху строителна мазилка, готов цимент (от бетонов възел), стари въздухопропускливи синтетични бои, стига да не са ронливи, за оцветяване на кухни, санитарни помещения, изби, тавани, стаи, складове, строително-индустриални предприятия и др.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ:

Да се изчетка, остържи и подмаже повърхността, където е необходимо. Да се свали старата незакрепена боя, да се отстрани своевременно всяко предишно боядисване на варна основа или друга носеща основа, неподходяща за директно полагане. Да се избягва използването на непоглъщащи носещи основи. В случай на наличие на петна от влага, пушек или цигарен дим, е необходимо предварително да се нанесе подходящ неутрализиращ грунд. Много прашни, ронливи или поглъщащи носещи основи, предварително се заздравяват с PRIMERA. Имайки предвид тиксотропния характер на продукта, се препоръчва доброто му разбъркване, преди да се разреди. В случай на оцветяване, пигментът трябва да се добави преди разреждането. Разрежда се с вода: първата ръка – 40 - 50 % в обем (10 части боя + 4-5 части вода), втората ръка – 30 - 40 % в обем (10 части боя + 3-4 части вода). Да се нанася с четка, валяк или пистолет за безвъдушно боядисване. При пръскане с пистолет за безвъдушно боядисване, трябва да се положат две ръце с наслагване за пълното покриване. При използването на валяк или четка, се нанасят две или три ръце в интервал от 8 – 12 часа.

ПРЕПОРЪКИ:

  • Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.
  • Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).
  • Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.
  • Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.
  • Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.
  • Да се измият с вода инструментите, веднага след употребата им.