COCCIO ANTICO

каталожен номер: 0886

Минерална мазилка за заглаждане от оцветен прах, на основата на вар, за външни и вътрешни повърхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

COCCIOANTICO пресъздава античната техника на оцветяване и защита на зидарията, наречена sagramatura”, при която върху тухлената зидария, са се наслоявали различни пластове от мазилки с гранулни пълнители, които са намалявали като зърненост прогресивно от по-едро към по-фино зърно, като накрая, за финален слой се е полагал, така наречения stratodisacrificio, който е имал за цел, освен да оцвети и да разкраси фасадата, също така и да защити подложния слой мазилка от разрушаване, образувайки комплексен обединен слой, който се е свързвал естествено с носещата основа, запазвайки способността за преминаване на изпаренията. Този финален слой е бил строителен разтвор, състоящ се основно от вар, речни инертни материали, счукана теракота, натурални глини, образувайки много устойчив и дълготраен продукт, освен това и естествен и „дишащ”. COCCIOANTICO отново прилага тази антична техника, като я приспособява към съвременните изисквания за оцветяване и защитаване на сградите. COCCIOANTICO се състои от основно от много чиста гасена вар, усилена с метакаолин с висока пуцоланова химическа активност, подбрани карбонатни инертни материали и минерални пигменти. Поради своя напълно минерален състав, формира с подложния слой, едно общо вещество, не е запалим и не се рони, пропуска водните пари, като по този начин поддържа динамиката на способността за разпространение на въздуха през носещата основа и осигурява на сградата, в която се прилага, използването на топли и дискретни тонове, характерни за багрите на античните мазилки. Поради специфичния си минерален състав, продуктът може да бъде предмет, в случай на външно приложение, на опетнявания и обезцветявания, имащи неравномерен характер: във фазата на полагане на различните поглъщания на носещата основа, по време на излагане на  различни въздействия на околната среда; освен това, излагането на силен и продължителен дъжд през първите дни след полагането, особено, ако дъждът има киселинен характер, може да причини формирането на повърхностен белезникав слой (патина), дължащ се на химична реакция на още некарбонизиралия калциевия хидроокис, явление, което има тенденцията да изчезва във времето със следващите овлажнявания. Тези несъвършенства не могат да се смятат за недостатъци на продукта, а по-скоро характеристика на неговата естественост.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

COCCIOANTICO е особено подходящ при оцветяването и защитаването на исторически сгради като църкви, палати или вили, както при всички структури, където се желае да се придаде едно финално покритие с обединена завишена естетическа ценност и една оптимална пропускливост на мазилката. Поради своите качества, обединява в един общ продукт две работни операции: полагане на финална мазилка и оцветяване. Следователно може да се полага също така и на значителни дебелини върху груби мазилки, както и върху строителни мазилки.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Да се осигурят скелета, с цел непрекъснатост на работата до архитектурните прекъсващи елементи. Да се работи върху мазилки без положено оцветяване или пласмасови покрития. В случай на стари и ронливи носещи основи, да се положи една първа ръка от ACCADEMIASILIKPRIMER, разреден с вода в съотношение 2:1, с цел да се укрепи повърхността и да се подобри сцеплението. Препоръчва се, преди полагането, да се намокри повърхността с вода. След добавяне на вода в пропорция от 20 %, да се разбърка COCCIOANTICOс миксер с умерени обороти, максимум до 3 минути; да се остави да престои сместа за 5-6 минути и да се разбърка отново преди полагането. Да се нанесат с маламашка от неръждаема стомана два слоя, с максимален интервал между двете ръце от 24 часа. След полагането на втория пласт, още влажната повърхност, да се заравни чрез малка маламашка с покритие от гъба. Разбърканият продукт има добра възможност за обработка в продължение на около 1 – 2 часа. Да не се нанася при въздуха и на носещата основа по-ниски от 5º С и по-високи от 35º С. Да се защити положения слой от биещ го дъжд, в продължение на няколко дни. Да се избягва нанасянето върху фасади, изложени на вятър или силно слънце. Да се измият с вода инструментите, след употребата им. 

В случай на полагане върху фасади, изложени на въздействие, се препоръчва финален защитен слой с PROTEXIL ® IMPERMEABILIZZANTE, на основата на силани/силоксани, в достатъчно количество, с цел да се подобри чувствително водонепроницаемостта, защитата от излагане на въздействието на киселинни дъждове и почистването на фасадата във времето.

ПРЕПОРЪКИ:

 • Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.
 • Да се съхранява на сухо място.
 • Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.
 • Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.
 • Да не се полага при риск от престоящ валеж, при силно слънце, при силен вятър или при продължителна мъгла.
 • Да се защитят фасадите от силен дъжд през времето, необходимо за пълното изсъхване на продукта.
 • Да се осигурят скелета, с цел да се осигури непрекъснатост на работата до архитектурните прекъсващи елементи, като по този начин се избегне образуването на наслагвания, прехвърляния и разлики в цвета
 • Да се осигури достатъчно количество от една единствена партида за работата или колкото може по-малко боя за свършване на определените части на работата, с цел да не се прояви очевидна разлика в тоналността.
 • Веднага след употреба, инструментите да се измият с вода.
 • Поради силно киселинния си характер, продуктът има възпалително въздействие върху кожата и очите, поради трябва да се избягва контакта с него.
 • Като се имат предвид и други възможни ситуации на интервенция, в случай на необходимост да се потърси нашата техническа асистенция.