BOTTICELLI

каталожен номер: 0851

Патина на основата на метални пълнители за художествени декоративни ефекти

BOTTICELLI се състои от плътна паста, създадена от суровини без разтворители, на основата на специални восъци във воден разтвор и ценни и подбрани метални пълнители, които придават характерния и уникален патиниран металически аспект на повърхностите, върху които се полага. Нанесена върху повърхността, придава приятен гланцирано-патинен ефект, гладък на пипане, който предотвратява проникването на омаслявания и замърсявания, благодарение на хидрофобните си качества. Положена върху варни финални повърхности, вследствие на химическа реакция, образува неповторим материал, поради ценните характеристики, които го отличават.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

Патиниращо покритие за метализирани художествени декоративни ефектиза интериорни решения, за полагане върху фонове от марморино, гипсови шпакловки, оцветявания на варна основа.

ПОДГОТОВКА НА НОСЕЩИТЕ ОСНОВИ

BOTTICELLIсе полага върху естествени минерални варни носещи основи, гладки и абсорбиращи, като MARMODIVENEZIA, RASATODICALCEFINE и GROSSO, добре остъргани със съответната стоманена шпакла за MARMODIVENEZIA(със заоблени бордове и острие); по отношение на подготовката на носещите основи с тези продукти, е необходимо да се направи справка в съответните технически карти. За постигане на най-добър декоративен ефект, се препоръчва полагането на долния слой в по-лек цветови тон, в съответствие с цветовете на крайното покритие на BOTTICELLI.

BOTTICELLI може да се полага посредством шпакла или пък със специална ръкавица или гъба, с едно-единствено минаване.

ПРИЛАГАНЕ:

Полага се BOTTICELLI, като се използува съответната шпакла от неръждаема стомана, предназначена за MARMODIVENEZIA, със същата техника, използувана за полагането на гипсови покрития, или пък се полага със специална ръкавица или гъба, които се потапят леко направо в съда с BOTTICELLI, като се разнася равномерно по цялата повърхност. При желание да се придаде на повърхността по-интензивен ефект, може да се положи втори слой от продукта. Използваният инструмент, техниката на полагане и креативното вдъхновение на майстора-занаятчия, влияят определящо върху крайния декоративен ефект.

ПРЕПОРЪКИ:

  • Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.
  • Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).
  • Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.
  • Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.
  • Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.
  • Да се осигури достатъчно количество от една единствена партида за работата или колкото може по-малко боя за свършване на определените части на работата, с цел да не се прояви очевидна разлика в тоналността.
  • Да се измият с вода инструментите, веднага след употребата им.