За нас

МП БГ ООД е официален представител на "MP – S. r. l." за България.

МП-БГ ООД е официален представител на италианския производител за бои ColorificioMP, който от 1969г. произвежда водни бои, интериорни декорации, мазилки и външни облицовки, топло-и звуко изолации, продукти за възстановяване и поддържане на сгради, традиционни и автентични варови и минерални бои.

От 1969 г. фирмата “Colorificio MP” Римини, Италия основава своята дейност на изследователската работа и развитието на производството си на бои и декоративни покрития. Обръщайки внимание на качеството и отчитайки изискванията на пазара, нашите продуктите са ориентирани към биоархитектурата, към възстановяване и саниране на сградите и към иновативния инженерен дизайн. Продукцията ни е съобразена със специфичните изисквания на клиентите, предоставя се като квалифицирана услуга и е насочена към създаване на дълготраен, удобен и здравословен домашен климат.

Следвайки тази цел, реализирахме широка гама декоративни крайни покрития за решаване на проблемите на интериорния дизайн, минерални бои на основата на вар и силикати, бои и защитни покрития на основата на силани/силоксани, системи за топлинна и звукова изолация на сградите (ETICS), мазилки и строителни разтвори за саниране и консерватиционна реставрация, прилагайки антични знания и традиции при предлагането на идеи и решения на архитекти и проектанти, обърнати към иновативен и креативен дизайн, като се съобразяваме с културата и традициите на миналото.


About

За реализирането на нашите цели се основаваме на следните водещи принципи:

  • Способност да се разбират и удовлетворяват настоящите и бъдещите изисквания и очаквания на съществуващите и потенциалните клиенти, контролирайки постоянно качеството на предлаганите продукти и услуги. Удовлетворяването изискванията на нашите клиенти е основния показател за съществуването и развитието на нашата фирма;
  • Способност да се разбират, уважават и вземат предвид нуждите и високите очаквания на всички заинтересовани страни (служители, доставчици, партньори, фирми, институции и организации), създавайки ефективна организационна структура, отворена за диалог, която да може да насърчи развитието и просперитета, освен на фирмата, също така и на нейните служители и на социалния сектор, в който фирмата оперира;
  • Активиране на практики и инструментация насочени към създаване на отношения, основани на доверие, коректност и прозрачност;
  • Внимателно отношение към човешките ресурси (зачитане на правата на работниците, липсата на форми на полова, расова и религиозна дискриминация, опазване на здравето, насърчаване на човешките ресурси, както и интелектуалния и човешки капитал във фирмата;
  • Уважение към околната среда и правата на човека;
  • Уважение към околната среда и правата на човека;
  • Участие в дейности, целящи да допринесат за подобряването на обществото и опазването на околната среда (инвестиции в културата, в научните изследвания, в областта на здравеопазването, в инициативи на солидарност и т.н.);
  • Умение да се води организацията към подобряване на нейната ефективност, като никога не се задоволява с достигнатото ниво, разработване на творчески дух, отворен за промяна;
  • Работа в дух на диалог и сътрудничество с нагласата, че победител може да бъде не индивидът, а екипът.