STUCCO IN POLVERE MP

каталожен номер: 0502

Гипсова шпакловъчна смес за вътрешно приложение

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Продуктът STUCCOINPOLVEREMPпредставлява гипсова шпакловъчна смес, прилепващ, запълващ матерал, изключително фин прах, на основата на карбонати и зърнести калциеви сулфати (алабастрови), воднoсвързващи компоненти, подбрани финозърнести инертни запълнители, специални свързващи материали и добавки, способствуващи за придаване на добра обработваемост на сместа, отлично сцепление към носещата основа и механична здравина.

STUCCOINPOLVEREMPима бял цвят, повишена запълваща способност, добра степен на финес, незначителна загуба на обем, бързо съхне, лесно се шкури; предлага, веднъж положен, гладки, лъскави и компактни площи, с достатъчна повърхностна твърдост, явява се подходящ, след предварителна подготовка, за полагане на различни оцветявания на водна основа и разтворители на основата на алкидни свързващи вещества.

Поради използваните суровини, продуктът не съдържа вредни съставки за околната среда и за този, който го прилага, като и не отделя неприятни миризми и не е запалим.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

Продуктът STUCCOINPOLVEREMP намира универсална употреба за подмазване на дупчици, отвори и пукнатини, също и за шпакловане и заглаждане на големи повърхности на вътрешни стени и тавани, както в жилищното, така и в промишленото строителство. В тази връзка, е специално предназначен за полагане върху строителна мазилка, готови цименти (от бетонов възел), гипсокартон, гипс, строителен гипс тип „изкуствен мрамор”, циментови панели (без пластификатори), изделия от дърво и неговите производни, стига тези носещи основи да са твърди, сухи и поглъщащи. След предварителна обработка с изолиращ праймер, може да бъде полаган също и върху стари дисперсни бои, намиращи се в добро състояние и добре захванати към носещата основа.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Да се почистят внимателно повърхностите, които ще се обработват, като се премахнат евентуални откъртени участъци. В случай на стари разпрашени и ронливи мазилки или стари минерални или синтетични бои, е необходимо да се положи една предпазна ръка от импрегниращ и заздравяващ материал, какъвто е PRIMER А, като се обърне внимание да се насити добре повърхността. Да се смеси STUCCOINPOLVEREMPв пропорция 1 kg STUCCO и 500 g вода, да се разбърка, чрез електрическа нискооборотна бъркалка, в продължение поне на 5 минути, докато се получи еднородна, плътна и без бучки пастообразна смес. Да се остави да престои за 10 минути, да се разбърка отново и евентуално да се добави малко вода, преди да се използва. Да се пристъпи към полагането, като се нанесе и се разстеле със стоманена маламашка и се изчака от 1 до 3 часа за полагането на втория слой. STUCCOINPOLVEREMPпозволява време за обработка средно 3 часа. Нанесеният слой може да се боядисва след около 8 – 24 часа.

ПРЕПОРЪКИ:

  • Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.
  • Да се изчака около 8 – 24 часа от полагането на STUCCOINPOLVEREMP, преди да се пристъпи към финалното оцветяване, но във всеки случай, когато продуктът е идеално изсъхнал и престоял („узрял”).
  • Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.
  • Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.