Специални продукти

PROTEXIL ® IMPERMEABILIZZANTE

Импрегнатор полисилоксанен, безцветен, защитен продукт за порьозни материали, прозрачен. ХАРАКТЕРИСТИКИ: PROTEXIL® IMPERMEABILIZZANTE предп...

PROTEXIL ® ANTIGRAFFITI

Импрегнатор на базата на силан / силоксан, водо- и маслоотблъскващ антиграфитен продукт,  водоразтворим, използва се за консервиращо обработв...

VERNICE SPARTITRAFFICO

Боя за разделителна линия на хоризонтална пътна маркировка. ХАРАКТЕРИСТИКИ: VERNICESPAR...

ACQUAFLOOR

Двукомпонентна епоксидна боя на водна основа за подове и стени, подложени на повишено износване ХАРАКТЕРИСТИКИ: ACQUAFLOORпредставлява водо...

AMBIENTE lucido

Водоразтворим акрилен емайл, нетоксичен, без мирис, с универсално приложение ХАРАКТЕРИСТИКИ: AMBIENTEPERALIMENTI предст...

AMBIENTE PER ALIMENTI

Водоразтворим акрилен емайл, нетоксичен, без мирис, с универсално приложение, подходящ за цветово стенно покритие на помещения, в които се съхр...

ASBESTOS FIX D

Спомагателно капсулиращо покритие от тип D за отстраняване на азбест (със СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ издаден от химическата лаборатория...

CRILELAST

Еластично филмово покритие, защитно, непромокаемо. ХАРАКТЕРИСТИКИ: ...

CRILPAV

Акрилна боя на водна основа, противопрашна, антикарбонизационна, за полагане върху подове и стени ХАРАКТЕРИСТИКИ: Продуктът представлява боя...