RASATO FINE

каталожен номер: 0845

Шпакловка от чисто варно мляко за матово гладко крайно покритие.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

RASATO DI CALCE FINE представлява антикондензно „дишащо” минерално покритие на основата на варно мляко от най-добро качество, изпечено в пещи на дърва, с дълъг период на узряване (наложително за гарантиране на стабилност и трайност на продукта), подбран и гранулометрично балансиран мраморен прах, добавки от растителен произход, добавки от органичен произход, по-малко от 5 % (сух остатък – съответствуващ на норма DIN 18363, 2.4.6), глини и неорганични оксиди. Използването на варта като свързващо вещество придава максимална изпаряемост, подпомагайки естествената дифузия на околната влажност през мазилката и зидарията; повишената алкалност на минералния компонент не позволява образуването и разпространението на плесени и бактерии, ако външни фактори не му модифицират рН-то; благодарение на процеса на карбонизация, се формира здрава и неизменяема във времето мрежа (решетка). RASATODICALCEFINE, благодарение на специалните използувани материали, се явява силно светоустойчив, не е запалим, не е токсичен, не замърсява околната среда. Поради специфичния си минерален състав, продуктът може да бъде предмет, в случай на външно приложение, на замърсявания и обезцветявания, имащи неравномерен характер: във фазата на полагане на различните поглъщания на носещата основа, по време на излагане на  различни въздействия на околната среда; освен това, излагането на силен и продължителен дъжд през първите дни след полагането, особено, ако дъждът има киселинен характер, може да причини формирането на повърхностен белезникав слой (патина), дължащ се на химична реакция на още некарбонизиралия калциевия хидроокис, явление, което има тенденцията да изчезва във времето със следващите овлажнявания. Тези несъвършенства не могат да се смятат за недостатъци на продукта, а по-скоро характеристика на неговата естественост.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

RASATODICALCEFINE е специално предназначен за консервиращи реставрации на стари исторически сгради, като палати, вили, църкви, като от вътрешната страна, така и от външната страна; за реализиране на повърхности с повишена естетическа стойност във всичките места за обитаване, както модерни, така и класически: зали, стълбища, санитарни помещения, всекидневни; за постигане на елегантност на по-изискани обществени помещения като хотели, ресторанти, магазини и т.н. Освен това, представлява едно идеално решение за финално покритие върху вътрешни саниращи противовлажни мазилки.

RASATODICALCEFINE може да се използува, както като основа за MARMODIVENEZIA ®, така и за крайно покритие за постигане на просветляващи ефекти на MARMORINO.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Външно – подготовка: препоръчва се полагане върху мазилки на варова основа. В случай на стари мазилки, последните трябва да бъдат остъргани и възстановени с нови мазилки на варова основа, тип ARCADIA ® INTONACO. Върху мазилки или стари боядисвания, здраво захванати към носещата основа, но особено ронливи, се препоръчва полагането на една ръка от ACCADEMIASILIKPRIMER, разреден с вода в съотношение 2:1 и положен до пълно насищане на носещата основа. При наличие на органични боядисвания или синтетични покрития, последните трябва да се свалят напълно докато бъде възстановена оригиналната мазилка и загладена повърхността с INTOCALCE с цел да се осигури подходяща и равномерна носеща основа за закрепване. В случай на прашни или особено сухи носещи основи, е необходимо да се намокри с вода повърхността преди полагането.

Вътрешно – подготовка: нанася се директно върху строителна мазилка или върху стари минерални бои, стига да не са ронещи се, в добро състояние и достатъчно грапави. Върху носещи основи от типа: гипс, изкуствен мрамор, гипсокартон, стари синтетични или ронливи бои, гипсови шпакловки и т.н., е необходимо да се положи една ръка от PROTEXIL ® ACQUAPRIMER до насищане и след това – една ръка от  ACCADEMIASTRUCTUR.

Предварително трябва да се неутрализира с подходящи продукти, наличието на петна от различен произход или евентуални солни натрупвания. В случай на неравни носещи основи, както от вътрешната страна, така и от външната страна, с нееднородни включения, подновени участъци от мазилки, наличие на петна и т.н., се препоръчва полагането на един слой от  INTOCALCE посредством стоманена маламашка, с цел да се нивелира повърхността и да се създаде идеален фон за равномерно абсорбиране.

Пристъпва се към полагането на RASATODICALCEFINEчрез нанасяне със стоманена маламашка на една ръка за запълване върху носещата основа, като след изсъхването, се нанася втора ръка за нивелиране.

MARMODIVENEZIA ®: продуктът е готов за употреба за следващо полагане (вж. съответната техническа карта).

Ефект MARMORINOTRASLUCIDO(прозрачен): полага се трети слой с шпакла от RASATODICALCEFINEи върху оставения да изсъхне продукт, се обработва повърхността с енергично натискане на шпаклата до постигане на гладкост и прозрачност.

В случай на полагане върху фасади, се препоръчва финален защитен слой с PROTEXIL ® IMPERMEABILIZZANTE, импрегниращ и водоотблъскващ материал на основата на силани/силоксани, в достатъчно количество, с цел да се подобри чувствително водонепроницаемостта, защитата от излагане на въздействието на киселинни дъждове и почистването на фасадата във времето. Тази операция се препоръчва особено в случай на полагане на изглаждаща варова смес върху носещи основи, силно водоотблъскващи като саниращи противовлажни мазилки, за да се избегне преждевременното износване на финалния слой.

ПРЕПОРЪКИ:

  • Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.
  • Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).
  • Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.
  • Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.
  • Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.
  • Да не се полага при риск от престоящ валеж, при силно слънце, при силен вятър или при продължителна мъгла.
  • Да се защитят фасадите от силен дъжд през времето, необходимо за пълното изсъхване на продукта.
  • Да се осигурят скелета, с цел да се осигури непрекъснатост на работата до архитектурните прекъсващи елементи, като по този начин се избегне образуването на наслагвания, прехвърляния и разлики в цвета
  • Да се осигури достатъчно количество от една единствена партида за работата или колкото може по-малко боя за свършване на определените части на работата, с цел да не се прояви очевидна разлика в тоналността.
  • Като се имат предвид и други възможни ситуации на интервенция, в случай на необходимост да се потърси нашата техническа асистенция.