CERA PER STUCCO DI VENEZIA

каталожен номер: 0906

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

CERAPERSTUCCODIVENEZIA представлява емулсия от синтетични восъци, състояща се от изопарафинни въглеводороди и добавки. Нанесена върху повърхността, формира гладко на пипане покритие с приятен гланцов патиниращ ефект, възпрепятстващо проникването на мазнини и замърсявания и притежаващо водоустойчиви свойства. Продуктът не пожълтява с времето.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

CERAPERSTUCCODIVENEZIA се използува за защита на венециански гипсови мазилки, марморини и варови мазилки, в случай, че се желае да се направи носещата основа водоотблъскваща и гладка.

Продуктът, благодарение на своите качества, променя паропроницаемостта на носещата основа, в случай, че бъде приложен върху повърхности от минерален тип.

CERAPERSTUCCODIVENEZIA може да се нанася както по вътрешни, така и по външни повърхности.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Върху идеално суха гипсова мазилка се нанася CERAPERSTUCCODIVENEZIA, след това продуктът се разстила посредством подходяща шпакла от неръждаема стомана за MARMODIVENEZIA (със заоблени бордове и острие), така че да не остане натрупан материал, след което повърхността се полира с помощта на парче вълнен плат. Така обработената повърхност притежава водоотблъскващи качества. Продуктът може да бъде нанесен върху STUCCODIVENEZIA, MARMODIVENEZIA и RASATODICALCEFINE.

ПРЕПОРЪКИ:

  • Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.
  • Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).
  • Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.
  • Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.
  • Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.