MARMO DI VENEZIA SAPONE

каталожен номер: 0953

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Неутрален водоотблъскващ въздухопропусклив защитен продукт. Състои се от напълно натурални суровини, представлява гъст пастообразен материал, който нанесен върху повърхността създава приятен, гладък на пипане, полиращ ефект, като възпрепятства проникването на мазнини и замърсявания. Положен върху финални покрития на варна основа, вследствие на химическа реакция, улеснява процеса на карбонизация и, следователно, узряването и втърдяването на самата вар.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

Представлява водоустойчиво защитно крайно покритие за нанасяне върху марморини (венециански мазилки), гипсови мазилки, варни и силикатни бои.

ПОЛАГАНЕ:

Върху идеално суха носеща основа се нанася много тънък слой MARMODIVENEZIA® SAPONE, посредством маламашка от неръждаема стомана, като се мине отгоре енергично със заглаждаща остра цикла (шпакла), с цел да се избегне формирането на натрупвания и да се постигне развномерно разпределяне на продукта. След това се пристъпва към полиране с парче вълнен плат (тампон) или шлайфшайба, на ръка или с помощта на нискооборотна шлайфмашина.

ПРЕПОРЪКИ:

  • Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.
  • Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).
  • Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.
  • Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.
  • Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.
  • Да се измият с вода инструментите, веднага след употребата им.