COVER PRIMER

каталожен номер: 0419

Акрилна подложка  на водна основа, импрегниращ, заздравяващ и пигментиращ материал

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Продуктът COVERPRIMER представлява импрегниращ и заздравяващ подложен фиксатор, на основата на специално акрилно свързващо вещество във водна дисперсия, подбрани силициеви диоксидни минерални пълнители, пигменти и специфични добавки, способствуващи да регулират поглъщането на подложката. COVERPRIMERне е токсичен, не е запалим и е устойчив на алкални съставки, както и на влиянието на времето, готов е за употреба.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

Продуктът COVERPRIMER намира отлично приложение като импрегниращ и заздравяващ материал по отношение на подложката за вътрешни и външни мазилки, бетон, етернит, гипс, гипсови шпакловки, камък и всички строителни материали, имащи добра степен на поглъщане и порьозност. Той е специално предназначен за използуване в обектите, свързани с работата с хранителни продукти, както и в обществените помещения, тъй като не е токсичен и не отделя лоши миризми. Идеален е за всичките случаи, когато се желае да се получи равномерна повърхност, като се намали чувствително поглъщането и се гарантира добра степен на закрепване към последващото цветово покритие.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Да се остържи, изчетка и премахне старата боя или не добре закрепени части от мазилката. Да се полага върху здрави, сухи и чисти стени. Да се отстранят предварително евентуалните просмуквания на влага; подходящо да се обработят повърхностите при наличие на плесени, микроорганизми и соли. COVERPRIMERсе разрежда с вода в момента на употреба, максимално на 5 %. Продуктът, след като се разбърка добре, се нанася с четка, валяк или пистолет с ниско налягане, като се обърне внимание, по време на полагането му, да се насити добре повърхността. Нанасянето на следващите финални продукти е необходимо да се извърши след поне 4 – 5 часа. Веднага след употреба, трябва да се измият инструментите с вода. Да се избягва нанасянето му в критични атмосферни условия на околната среда.

ПРЕПОРЪКИ:

  • Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.
  • Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).
  • Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.
  • Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.
  • Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.
  • Да не се полага при риск от престоящ валеж, при силно слънце, при силен вятър или при продължителна мъгла.
  • Да се защитят фасадите от силен дъжд през времето, необходимо за пълното изсъхване на продукта.
  • Да се измият с вода инструментите, веднага след употребата им.