PLASTUC TIPO A

каталожен номер: 05031

Гипсова пластична запълваща смес в пастообразен вид за вътрешно приложение

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Продуктът PLASTUCTIPOAпредставлява гипсова заглаждаща смес, на основата на винилверсатни смоли във водна емулсия, минерални запълнители, добавки и свързващи вещества, способствуващи за придаване на добра обработваемост на сместа, бактерицидо-фунгициди, осигуряващи подходящото запазване на продукта.

PLASTUCTIPOA е гъста пастообразна смес с бял цвят, притежава повишена запълваща способност, добра степен на финес, незначителна загуба на обем, бързо съхне, лесно се шкури; предлага, веднъж положен, гладки, лъскави и компактни площи, с достатъчна повърхностна твърдост и добра паропроницаемост, явява се подходящ продукт за полагане, след предварителна подготовка, на различни оцветявания на водна основа или на основата на алкидни смоли.

Поради използваните суровини, продуктът не съдържа амоняк, вредни съставки за околната среда и за този, който го прилага, като, освен това, не отделя неприятни миризми и не е запалим.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

Продуктът PLASTUCTIPOA намира универсална употреба за подмазване на дупчици, отвори и пукнатини, както и за шпакловане и заглаждане на големи повърхности на вътрешни стени и тавани, както в жилищното, така и в промишленото строителство. В тази връзка е специално предназначен за полагане върху строителна мазилка, готови цименти (от бетонов възел), гипсокартон, гипс, строителен гипс тип „изкуствен мрамор”, циментови панели (без пластификатори), стари дисперсни бои, намиращи се в добро състояние и добре захванати към носещата основа, изделия от дърво и неговите производни, стига тези носещи основи да са твърди, сухи и поглъщащи. PLASTUCTIPOAе идеален продукт за подложна подготовка на STUCCODIVENEZIA за полагане върху ронливи и/или нееднородни повърхности.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Да се нанася продукта върху чиста и суха носеща основа, като се свалят не добре закрепените пластове от мазилка или стари бои. Върху стени, покрити с плесен или други замърсявания, се препоръчва предпазната им обработка с  MUROSANO. В случай на ронливи мазилки, стари бои или стени, замърсени с петна от различно естество, е необходимо да се положи една първа ръка от PRIMER А.След около 2 – 3 часа, да се пристъпи към нанасянето на PLASTUCTIPOA, посредством малка стоманена шпакла за подмазване на дупките, отворите и пукнатините или със стоманена маламашка за шпакловането и изглаждането на големи повърхности. Продуктът е готов за употреба и обикновено се разстила на два или повече слоя, с кратък интервал от време между двете ръце, като се изчака необходимото време, нужно на предишния слой да започне да стяга ( да „дръпне”). Върху последния положен слой, след като той изсъхне напълно, впоследствие повърхността може да бъде загладена с фина шкурка. Преди да се пристъпи към нанасянето на следващия оцветяващ продукт, трябва да се положи подходящ фиксиращо-изолиращ праймер тип PRIMER А

ПРЕПОРЪКИ:

  • Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.
  • Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).
  • Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.
  • Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.
  • Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.
  • Да се измият с вода инструментите, веднага след употребата им.